top of page

Kreative Visions VIPs

Public·10 members

LOGO Unity: Azərbaycan və beynəlxalq standartlara uyğun mühasibat proqramı


Logo Unity Mühasibat Proqramı: Nədir və Niyə Lazımdır?
Müasir biznes dünyasında, şirkətlərin maliyyə, mühasibat, vergi, istehsalat, anbar, gömrük və digər əməliyyatlarını effektiv idarə etmək üçün güclü və funksional bir proqram tələb olunur. Bu proqram şirkətin bütün proseslərini avtomatlaşdırmaq, maliyyatlığını artırmaq, qanunvericiliyin tələblərinin yerinə yetirilməsini təmin etmək, mühüm məlumatları tahlil etmək və raporlaşdırmaq imkanı verməlidir.


Bu mqsdlrl üçün yaradılmış bir proqram olan Logo Unity Mühasibat Proqramı, Azrbaycan v bölgsel bazarlarda faliyyt göstrn lider proqram tminatçısı olan Logo Yazılım tminindir. Logo Unity Mühasibat Proqramı, kiçik, orta v böyük ölçülü şirktlrin ehtiyaclarına uyğun olaraq hazırlanmış modullardan ibartr. Bu modullar şirktin müxtlif sahlrindki işlri asanlaşdırmaq, sürtlndirmk v optimallaşdırmaq üçün lazım olan bütün funksiyaları özünd toplayır.
logo unity mühasibat proqramıLogo Unity Mühasibat Proqramının Xüsusiyytlri
Logo Unity Mühasibat Proqramının xüsusiyytlri aşağıdakı sahlri Əhat edir:


Maliyy v Mühasibat Uçotu
Bu modul vasitsil şirktin maliyy v mühasibat uçotunu asanlıqla aparmaq olar. Bu modul il:


logo unity mühasibat proqramı kursu


logo unity mühasibat proqramı qiyməti


logo unity mühasibat proqramı təlimi


logo unity mühasibat proqramı yüklə


logo unity mühasibat proqramı demo


logo unity mühasibat proqramı dərslik


logo unity mühasibat proqramı tədrisi


logo unity mühasibat proqramı nədir


logo unity mühasibat proqramı öyrən


logo unity mühasibat proqramı video


logo unity mühasibat proqramı haqqında


logo unity mühasibat proqramı faydaları


logo unity mühasibat proqramı funksiyaları


logo unity mühasibat proqramı istifadəçi rəhbəri


logo unity mühasibat proqramı lisanslaşdırma


logo unity mühasibat proqramı satın al


logo unity mühasibat proqramı quraşdırma


logo unity mühasibat proqramı parametrləri


logo unity mühasibat proqramı sertifikat


logo unity mühasibat proqramı versiyaları


logo unity mühasibat proqramı xüsusiyyətləri


logo unity mühasibat proqramı zəmanəti


logo unity mühasibat proqramı maliyyə hesabatları


logo unity mühasibat proqramı vergi hesabatları


logo unity mühasibat proqramı statistika hesabatları


logo unity mühasibat proqramı anbar uçotu


logo unity mühasibat proqramı əmək haqqı uçotu


logo unity mühasibat proqramı kassa uçotu


logo unity mühasibat proqramı bank uçotu


logo unity mühasibat proqramı satış uçotu


logo unity mühasibat proqramı alış uçotu


logo unity mühasibat proqramı amortizasiya uçotu


logo unity mühasibat proqramı əsas vəsaitlər uçotu


logo unity mühasibat proqramı debitor-kreditor uçotu


logo unity mühasibat proqramı istehsal uçotu


logo unity mühasibat proqramı gömrük bəyannaməsi uçotu


logo unity mühasibat proqramı kadrlar uçotu


logo unity mühasibat proqramı maliyyə analizi uçotu


logo unity mühasibat proqramı audit uçotu


logo unity mühasibat proqramı bütün sektorlar üçün uyğundurmu?


logo unity mühasibat proqramının təkmilləşdirilməsi və yenilənməsi necə olur?


logo unity mühasibat proqramının texniki dəstəyi vardır?


logo unity mühasibat proqramının rahatlamları nələrdir?


logo unity mühasibat proqramının qarşılaşdığı problemlər nələrdir?


logo unity mühasibat proqramının alternativləri nələrdir?


logo unity mühasibat proqramının rəytingi necədir?


logo unity mühasibat proqramının riyaziyyata uyğunluğu necədir?


logo unity mühasibat proqramının qanunvericiliyin daimi dəyişikliklərinin tələblərinin yerinə yetirilməsi necə təmin olunur?


logo unity mühasibat proqramının istifadə edilmir zaman lis


 • Pul vsaitlrinin, mtalarn, materialların hrrkti il laqd rmllyatlarn mühasibat uçotunda ks etdirmkSndlr v mühasibat yazılışları Ə Şirkət İdarəetməsi
Bu modul vasitəsilə şirkətin insan resursları, maaş, izin, xidmət vəzifələri, iş rejimi, performans və motivasiya kimi mühüm məsələlərini idarə etmək olar. Bu modul il:


 • İşçilərin şəxsi məlumatlarını, təhsil və təcrübələrini, sertifikat və diplomlarını qeyd etmək • Maaş hesabatlarını, vergi və sosial ödənişləri, əmək haqqı artım və azalmlarını, mükafat və cərimələri hesablamaq • İzin vaxtlarını, xidmət vaziflri il laqdar rmllyatlarn mühasibat uçotunda ks etdirmk • İşçilrin performansını dyrclndirmk, motivasiya v inkişaf proqramları tmin etmk • Şirktdki iş proseslrinin effektivliyini artırmaq üçün iş rejimini tnzimlmkİstehsalat v Anbar Uçotu
Bu modul vasitil şirktin istehsalat v anbar uçotunu tam v doru şkild aparmaq olar. Bu modul il:


 • İstehsalat planlaşdırması, istehsal prosesinin idar edilm si, istehsal xrcinin hesablanması kimi mslrlri hll etmk • Anbar stokunun izlnmsi, anbar qaydalarının tutulması, anbar rmllyatlarnın mühasibat uçotunda ks etdirmk kimi mslrlri hll etmk • İstehsalat v anbar uçotu il laqd olan sndlrin (istehsal emri, anbar girişi/çıxışı, stok sayımı v s.) yaradılması v idar edilm si • İstehsalat v anbar uçotu il laqd olan raporların (istehsalat xrci, anbar stoku, anbar hrrkti v s.) hazırlanması v tahlil edilm siVergi v Sosial Müdafi Hesabatları
Bu modul vasitil şirktin vergi v sosial müdafi hesabatlarını qanunvericiliy uyğun olaraq hazırlamaq olar. Bu modul il:


 • Vergi öhdliklrinin müyyn edilm si, vergi hesabatlarının (ƏDV, QDV, ƏMİN, KÜM v s.) avtomatik olaraq hazırlanması v elektron şkild göndrilm si • Sosial müdafi öhdliklrinin müyyn edilm si, sosial müdafi hesabatlarının (SİGORTA-4, SİGORTA-5) avtomatik olaraq hazırlanması v elektron şkild göndrilm si • Vergi v sosial müdafi hesabatlarının mühasibat uçotunda ks etdirmk • Vergi v sosial müdafi hesabatlarının tahlil edilm si v raporlaşdırılmasıElektron Gömrük Bəyannaməsi
Bu modul vasitəsilə şirkətin elektron gömrük bəyannaməsini hazırlamaq və göndərmək olar. Bu modul il:


 • Gömrük rəsmilərinin tələblərinə uyğun olaraq elektron gömrük bəyannaməsinin (EGB) formatını v məzmununu təyin etmək • EGB-nin avtomatik olaraq doldurulması və yoxlanılması • EGB-nin elektron imza il imzalanması və elektron şəkild göndərilməsi • EGB-nin mühasibat uçotunda kifayt etdirmk • EGB-nin tahlil edilm si v raporlaşdırılmasıLogo Unity Mühasibat Proqramının Faydaları
Logo Unity Mühasibat Proqramının faydaları aşağıdakı cürldir:


Qanunvericiliy Uyğunluq
Logo Unity Mühasibat Proqramı, Azrbaycan Respublikasının qanunvericiliyinin tələblrin tam uyğun olaraq hazırlanmışdır. Bu proqram il şirkətin vergi, sosial müdafi, gömrük, maliyy v mühasibat uçotu kimi sahlrdki öhdliklrini asanlıqla yerin yetir bilr. Hmçinin, proqram qanunvericiliyind mövcud olan dğişikliklr bar verir v proqramın yenilnm si il istifadçilr bu dğişikliklrdn xbrdar olurlar.


İş Sürtinin Artırılması
Logo Unity Mühasibat Proqramı, şirktin bütün proseslrini avtomatlaşdırmaq il iş sürtin artırır. Bu proqram il sndlrin, yazılışların, hesabatların v digr rmllyatlarn avtomatik olaraq yaradılması, yoxlanılması, idar edilm si v göndrilm si mümkündür. Bu sayd işçilrin xta etmklri riski azalır, iş yükü azalır, iş effektivliyi artır. Məlumatların Təhlili v Raporlaşdırılması
Logo Unity Mühasibat Proqramı, şirkətin məlumatlarını təhlil etmək v raporlaşdırmaq üçün kifayət qədər güclü və çoxsaylı funksiyalara malikdir. Bu proqram il:


 • Şirkətin maliyyə, mühasibat, vergi, istehsalat, anbar, gömrük və digər sahələrlə bağlı mühüm məlumatları toplamaq, saxlamaq, sıralamaq, filtirləmək və qruplaşdırmaq • Məlumatları müxtəlif formatlarda (cədvəl, qrafik, diaqram v s.) göstərmək və çap etmək • Məlumatları müxtəlif kriteriyalara görə tahlil etmək və nəticlri dyrclndirmk • Müxtlif hesabat növlrini (maliyy, mühasibat, vergi, istehsalat, anbar, gömrük v s.) hazırlamaq və elektron şkild göndrmlkİnteqrasiya v Mobil Dstek
Logo Unity Mühasibat Proqramı, şirktin digr proqramlarla inteqrasiya etmk üçün lazım olan bütün imkanları tmin edir. Bu proqram il:


 • Şirktin digr proqramlarla (müştiri idar etmk sistemi, satış v marketinq sistemi, bank sistemi v s.) verilnlrin mübadilsini reallaşdırmaq • Şirktin digr proqramlarla (müştiri idar etmk sistemi, satış v marketinq sistemi, bank sistemi v s.) iş proseslrinin uyğunlaşdırılması • Şirktin digr proqramlarla (müştiri idar etmk sistemi, satış v marketinq sistemi, bank sistemi v s.) sndlrin v hesabatların paylaşılması • Şirktin mobil cihazlarla (smartfon, tablet v s.) proqrama giriş etmk üçün mobil dstyi istifad etmkThlüksizlik v Ehtiyat Nüsxlrinin Yaradılması
Logo Unity Mühasibat Proqramı, şirktin maliyy v mühasibat uçotu il laqd olan mühüm məlumatların thlüksizliyini tmin etmk üçün lazım olan bütün tdbirlri görür. Bu proqram il:


 • Proqrama giriş üçün şifrli parol istifad etmk • Proqramın müxtlif funksiyalarına girişi istifadçi rollarına gör tnzimlmk • Proqramın işini nzar tutmaq üçün jurnal fayllarını yaratmaq • Proqramın verilnlrinin ehtiyat nüsxlrini avtomatik olaraq yaratmaq v saxlamaq • Proqramın verilnlrinin baxışını geri qaytarmaq üçün ehtiyat nüsxlrindn istifad etmkLogo Unity Mühasibat Proqramının Qiymti v Satın Alınması
Logo Unity Mühasibat Proqramının qiymti v satın alınması aşağıdakı kimi hlldir:


Qiymt Cdvli
Logo Unity Mühasibat Proqramının qiymti şirktin ölçüsün, sektorun, ehtiyacların v se və niyə lazımdır, xüsusiyyətləri, faydaları, qiyməti və satın alınması haqqında məlumat veril


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page